Control Intern Managerial

 

 

In Romania, Controlul Intern Managerial este reglementat prin OUG nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dar abia in anul 2005 odata cu intrarea in vigoare a OMFP nr. 946/2005, implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul entitatilor publice din Romania a devenit obligatorie.  Ulterior, Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice  stabileste 16 standarde de control intern managerial, in conformitate cu directivele europene.

 

 

 

Controlul intern managerial este în responsabilitatea conducatorilor entitatilor publice, care au obligatia proiectarii, implementarii si dezvoltarii continue a acestuia.

 

 

Conform OSGG nr.600/2018, standardele de control intern sunt grupate în cinci componente, respectiv:

 

Venim in sprijinul dumneavoastra cu servicii de consultanta privind Implementarea standardelor de control intern managerial conform prevederilor OSGG 600/2018.

 

Documentele sunt elaborate conform specificului unitatii dumneavoastra si includ ducumentatia completa aferenta Comisiei SCIM:

  • Dosarul comisiei (hotarare si decizie privind infiintarea comisiei, minute, Registrul procedurilor)

  • Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial + minuta aprobare

  • Proceduri de sistem pentru fiecare Standard + Proceduri operationale pentru fiecare compartiment al unitatii

  • Toate documentele necesare Managementului riscului (formulare de alerta la risc, registre de riscuri, plan de masuri etc.)

     

    Pentru o ofertă personalizată, ne puteți contacta:

Telefon: (+40) 774.525.872

Email: office@consulteducation.ro