Diploma de participare cu 60 ore ce pot fi transformate în credite, conform metodologiei.
Cursurile se desfăsoară în format asincron, pe platforma de E-learning Consult Education și se încadrează la programele de abilitare funcțională conform Metodologiei-cadru privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile.
Beneficiați de:
✅ Acces nelimitat pe platforma de e-learning, până la finalul anului școlar;
✅ Parcurgeți cursurile în ritmul propriu, la orice oră;
✅ Aveți acces la materiale video-audio;
✅ Puteți descărca modele de documente utile, în format editabil;
✅ Primiți diplomă de absolvire a cursului (60 de ore);
✅ Puteți adresa întrebări și beneficia de îndrumare;
✅ Formatori cu experiență practică!
1. Curs practic dedicat Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității Educației 
Tematică abordată:
Cursul este structurat 5 capitole. În cadrul lecțiilor veți avea acces la materiale video, la documente în format editabil pe care le puteți descărca și de asemenea, veți regăsi exemple practice pe care le puteți adapta și utiliza în activitatea dumneavoastră din cadrul comisiei, precum și modele de proceduri documentate elaborate conform Instrucțiunii MEN nr. 1/2018.
✅ Noțiuni legislative; Noile Standarde ARACIP; Ghiduri de aplicare;
✅ Consțituirea / componența / interdicții/recomandări în alegerea membrilor CEAC;
✅ Atribuții și responsabilități ale comisiei;
✅ Regulamentul CEAC;
✅ Procesul de autoevaluare;
✅ Etapele de realizare a autoevaluării – Cercul lui Deming;
✅ Platforma ARACIP – Completarea cadranelor din aplicație;
✅ Elaborarea / verificare / avizarea / aprobarea procedurilor documentate;
✅ Elaborarea Raportului Anual de Evaluare Internă (RAEI);
✅ Evaluarea externă – etape;
✅ Exemple și recomandări conform noilor Standarde ARACIP.
2. Curs practic Elaborarea Documentelor de Management Educațional PDI/PAS 
Tematică:
✅ Planificare și management strategic în unitățile de învățământ;
✅ Instrumente de planificare strategică;
✅ Documente de management educațional;
✅ PDI/PAS – principalul instrument de planificare strategică;
✅ Elaborarea PDI/PAS – etape;
✅ Componenta strategică: viziune, misiune, ținte și opțiuni strategice;
✅ Componenta operațională;
✅ Planul Managerial;
✅ Exemple și recomandări conform noilor Standarde ARACIP;
✅  Modele de documente utile pe care le puteți descărca în format editabil.
Cursul se adresează:
☑ Directorului, directorului adjunct;
☑ Cadrelor didactice / personal auxiliar interesat.
☑ Cadrelor didactice ce vor să participe la concursul de directori.
3. Curs asincron Managementul Riscurilor
𝐓𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚̆ 𝐚𝐛𝐨𝐫𝐝𝐚𝐭𝐚̆:
✅ Legislația aplicabilă;
✅ Definiții;
✅ Identificarea riscurilor;
✅ Evaluarea riscurilor;
✅ Gestionarea Riscurilor;
✅ Registrul de Riscuri și Planul de Măsuri;
✅ Revizuirea și raportarea riscurilor.
Puteți descărca modele de documente în format editabil:
✅ Formular de alertă la risc;
✅ Formular de urmărire a riscului
✅ Procedură de sistem privind Managementul riscurilor + anexe;
✅ Registru de riscuri;
✅ Plan de Măsuri;
✅ Raport anual de gestionare a riscurilor;
✅ Informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;
✅ Suport de curs
✅ Alte documente utile.
4. Curs asincron Metode active de învățare
𝐓𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚̆ 𝐚𝐛𝐨𝐫𝐝𝐚𝐭𝐚̆:
Cursul asincron este structurat în 3 Module:
I. Fundamente psihopedagogice;
II. Pedagogia centrată pe elev;
III. Metode de învăţare activă.
✅ Cursul se desfășoară pe platforma de E-learning Consult Education, în format asincron;
✅ Aveți acces la platforma de E-learning până la finalul anului școlar;
✅ Veți putea avea acces la exemple și bune practici din Danemarca;
✅ Diplomă de participare cu 60 de ore (ce pot fi transformare în credite conform metodologiei);