Echivalarea în credite profesionale transferabile

  Conform Metodologiei-cadru, aprobată de Ordinul 4224/2022, dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar se fundamentează pe standardele profesionale pentru profesia didactică, pe standardele de calitate şi pe competenţele profesionale, adecvat rolurilor didactice. Programele pentru dezvoltare profesională continuă

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC)

  Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei (CEAC) coordonează, monitorizează şi evaluează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională privind calitatea serviciilor educaţionale furnizate de instituţia de învăţământ, aprobate de conducerea acesteia, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia